KOS INTROTECH CO., LTD.
บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด

16/297 Soi Saeyai-utid, Radchadapisek Road, Chantarakasem, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (02) 541-7500-1, (02) 541-7437-8 Fax : (02) 541-7505, (02) 541-6244
Mobile : (081) 496-0870 E-mail : info@kosintrotech.com  koskosWelcome to KOSINTROTECH.COM
  koskos
  scan to kosintrotech.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์มายาวนาน
  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และบริการทุกท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์และเครื่องมือแพทย์เช่น น้ำเกลือ, น้ำกลั่น, โปวิโดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ไอโอดีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรีน, เข็มฉีดยาสเตนเลส, เข็มฉีดยาพลาสติก, ไซริงค์, ชุดสายให้น้ำเกลือ, อะไหล่ลูกยาง, สารเจือจางน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร (ACROMAX, EoBOS, B.T.S.), CO-LINOSPEC ฯลฯ
  Bottom...

   

  kosintrotech.com

  Description:

  IVERMEC-KOS (ไอเวอร์เม็ก-คอส)

  Specification:

  • IVERMEC-KOS (ไอเวอร์เม็ก-คอส) ใช้กำจัดพยาธิภายในและภายนอกที่ไวต่อยานี้
   สุกร ได้แก่พยาธิ Ascaris suum,Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Trichurissuis, Oesophagostomum, sp., Metastrongytus sp., Stephanurus, เหา, เชื้อขี้เรื้อน (Sarcoptes scabieivar. suis)
   โค ได้แก่ พยาธิ Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Strongyloides, Trichuris, Oesophagostomum, Dictyocaulus และตัวอ่อนของ
   Hypoderma, เห็บ, เหา, เชื้อขี้เรื้อน (Sarcoptes bovis).


   ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
   บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด ทะเบียนยาเลขที่ 1F 76/51

   

   

   

   

   

   

   

  รูปสินค้า IVERMEC-KOS (ไอเวอร์เม็ก-คอส)

  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด (www.kosintrotech.com)

  HOMENEXTPREVIOUS

  Top...

  koskoskoskos