KOS INTROTECH CO., LTD.
บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด

16/297 Soi Saeyai-utid, Radchadapisek Road, Chantarakasem, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (02) 541-7500-1, (02) 541-7437-8 Fax : (02) 541-7505, (02) 541-6244
Mobile : (081) 496-0870 E-mail : info@kosintrotech.com  koskoskosintrotech.comWelcome to KOSINTROTECH.COM
  kosintrotech.comkoskos
  scan to kosintrotech.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์มายาวนาน
  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และบริการทุกท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์และเครื่องมือแพทย์เช่น น้ำเกลือ, น้ำกลั่น, โปวิโดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ไอโอดีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรีน, เข็มฉีดยาสเตนเลส, เข็มฉีดยาพลาสติก, ไซริงค์, ชุดสายให้น้ำเกลือ, อะไหล่ลูกยาง, สารเจือจางน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร (ACROMAX, EoBOS, B.T.S.), CO-LINOSPEC ฯลฯ
  Bottom...

   

  kosintrotech.com

  Description:

  ไหมละลาย DemeTECH 4 แบบ

  • แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures (เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค)
  • แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
   (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

  • แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures (ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
   และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament))
  • แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures (วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
   : (Polyglactin 910))
  รายละเอียดตามด้านล่าง

   

  Specification:

  • แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures (เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค)

  เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค
  : โครมิคคัทกัท (Chromic catgut)
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 0 : CODE CC5200
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 1 : CODE CC5201
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 2 : CODE CC5202
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 3 : CODE CC5203
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 2/0 : CODE CC5220
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 3/0 : CODE CC5230
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 4/0 : CODE CC5240
  ไม่ติดเข็ม เบอร์ 5/0 : CODE CC5250
  ความยาว 150 ซม. ไหมสีน้ำตาล

  เอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้แบบโครมิค
  : โครมิคคัทกัท (Chromic catgut)
  ่ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 2/0
  ขนาดเข็ม 26 มม. DT-123-1 / CC222026BOP
  ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 3/0
  ขนาดเข็ม 26 มม. DT-122-1 / CC223026BOP
  ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลมเบอร์ 0
  ขนาดเข็ม 36 มม. DT-812-1 / CC220036BOP
  ความยาว 75 ซม. ไหมสีน้ำตาล

  • แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
   (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

  ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk)
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 0 SK13600
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 1 SK13601
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2 SK13602
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2/0 SK13620
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 3/0 SK13630
  ความยาว 180 ซม. ไหมสีดำ

  • แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures (ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
   และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament))

  ไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่่ียว
  และไม่ละลาย : (Nylon Monofilament)
  ติดเข็มคัทติ้ังโค้ง 3/8 วงกลม
  เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL262026F4P
  เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL263026F4P
  เบอร์ 4/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL264026F4P
  เบอร์ 5/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL265016F4P
  เบอร์ 6/0 ขนาดเข็ม 26 มม. NL266016F4P
  ความยาว 75 ซม. ไหมสีดำ

  • แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures (วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
   : (Polyglactin 910))

  วัสดุเย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายช้า
  : (Polyglactin 910)
  ติดเข็มกลมโค้ง ครึ่งวงกลม
  เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 26 มม. G282026BOP
  เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 26 มม. DT-G316-1 / G283026BOP
  เบอร์ 2/0 ขนาดเข็ม 36 มม. G282036BOP
  เบอร์ 3/0 ขนาดเข็ม 36 มม. G283036BOP
  ความยาว 75 ซม. ไหมสีม่วง

   

   

   

   

   

   

  รูปสินค้า ไหมละลาย DemeTECH 4 แบบ
  แบบที่ 1 DemeTECH'S Chromic Catgut Sutures
  แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
  แบบที่ 3 DemeTECH'S Nylon Sutures
  แบบที่ 4 DemeTECH'S Polyglactin 910 Sutures

  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด (www.kosintrotech.com)

  HOMENEXTPREVIOUS

  Top...

  koskoskoskos