KOS INTROTECH CO., LTD.
บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด

16/297 Soi Saeyai-utid, Radchadapisek Road, Chantarakasem, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : (02) 541-7500-1, (02) 541-7437-8 Fax : (02) 541-7505, (02) 541-6244
Mobile : (081) 496-0870 E-mail : info@kosintrotech.com  koskoskosintrotech.comWelcome to KOSINTROTECH.COM
  kosintrotech.comkoskos
  scan to kosintrotech.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์มายาวนาน
  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้และบริการทุกท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา
  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์และเครื่องมือแพทย์เช่น น้ำเกลือ, น้ำกลั่น, โปวิโดนไอโอดีน, ทิงเจอร์ไอโอดีน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรีน, เข็มฉีดยาสเตนเลส, เข็มฉีดยาพลาสติก, ไซริงค์, ชุดสายให้น้ำเกลือ, อะไหล่ลูกยาง, สารเจือจางน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร (ACROMAX, EoBOS, B.T.S.), CO-LINOSPEC ฯลฯ
  Bottom...

   

  kosintrotech.com

  Description:

  ไหมละลาย DemeTECH

  แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
  (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

  รายละเอียดตามด้านล่าง

   

  Specification:

  • แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
   (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

  ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk)
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 0 SK13600
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 1 SK13601
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2 SK13602
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 2/0 SK13620
  ไม่่ติดเข็ม เบอร์ 3/0 SK13630
  ความยาว 180 ซม. ไหมสีดำ

   

   

   

   

   

   

   

   

  รูปสินค้า แบบที่ 2 DemeTECH'S Silk Sutures
  (ไหมเย็บแผลประเภทไม่ละลาย : (Silk) )

  บริษัท คอส อินโทรเท็ค จำกัด (www.kosintrotech.com)

  HOMENEXTPREVIOUS

  Top...

  koskoskoskos